September 26, 2022
Home Tags Khái niệm bigdata

Tag: khái niệm bigdata

Khái niệm về Dữ liệu lớn (Big Data)

0
Cho những người mới. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về dữ liệu lớn (Big Data), theo thời gian đặc tính của Big Data cũng được bổ sung nhiều chữ...