September 26, 2022
Home Tags Data gorvenance

Tag: data gorvenance

Quản trị dữ liệu (Data governance) trong Doanh nghiệp.

0
Quản trị dữ liệu (QTDL) là sự kết hợp giữa con người, quy trình và kỹ thuật, cho phép một tổ chức, DN có thể tối ưu hóa, bảo vệ và...