September 26, 2022
Home Bigdata

Bigdata

Data Management Platform (DMPs) là gì? Ai có thể sử dụng Data Management Platform, và lợi ích ra sao. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé. Data Management Platform hay (DMP) là một nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, cho phép bạn tạo ra các khán giả mục tiêu dựa trên sự kết hợp chuyên sâu các dữ liệu đầu...
Nếu các bạn hoạt động, làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử (E-commerce) hay digital marketing chắc biết đến Data management platform (DMP) còn được gọi là nền tảng quản lý dữ liệu tập trung. Thông qua DMP, các công ty có thể thu thập dữ liệu khách hàng, người dùng từ nhiều nguồn khác nhau  và...
Quản trị dữ liệu (QTDL) là sự kết hợp giữa con người, quy trình và kỹ thuật, cho phép một tổ chức, DN có thể tối ưu hóa, bảo vệ và sử dụng các nguồn dữ liệu (cấu trúc và phi cấu trúc) một cách hiệu quả như một tài sản của DN. 1. Vai trò của quản trị dữ liệu Với sự...
Kiến trúc dữ liệu lớn (Big Data Architecture) Bài này sẽ mô tả về kiến trúc của một hệ thống Big Data “đúng trong mọi trường hợp” 😊, dành cho các bạn nào mới bắt đầu với các từ khóa Hadoop, Kafka, …. mà không biết các công nghệ này nằm ở vị trí nào trong một hệ thống Big...
Cho những người mới. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về dữ liệu lớn (Big Data), theo thời gian đặc tính của Big Data cũng được bổ sung nhiều chữ V hơn, từ định nghĩa truyền thống Big Data = 3V (Volume, Variety, Velocity), đến SAS định nghĩa Big Data = 5V (3V + Variability, Veracity), rồi khi...
Các ứng dụng của Dữ liệu lớn (Big Data Use Cases) Trong bài viết Khái niệm về dữ liệu lớn (Big Data) các bạn đã biết dữ liệu chính là “mỏ vàng mới” của các doanh nghiệp, trong bài này, chúng ta sẽ xem Big Data được sử dụng như thế nào trong các lĩnh vực khác nhau thông qua...