Trâu cày, hay máy đào tiền ảo có một bộ phận quan trọng nhất nó quyết định tốc độ các bạn đào được bao nhiêu coin, lượng coin hàng ngày các bạn đào được có nhiều không, đó là VGA hoặc là GPU, tùy thuộc vào từng phiên bản mà các dòng VGA có thể đào được nhiều hay ít coin, Huongdandaotienao đã tổng hợp được một loạt danh sách một số dòng VGA phổ biến, có thể nói là mới nhất dành cho trâu cày hiện nay.

1. RX470 4 GB

COINPOWERCORE/MEMORYHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205024.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205028.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS+-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS+-270 SOL/S

2. RX470 8 GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210025.0MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210029.0MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS1260/+-2100+-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS1260/+-2100+-270H/S

3. RX480 4GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.4MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210030.2MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

4. RX480 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210031.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

5. RX570 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210031.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

6. RX580 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)135 WATTS1400/215026.8MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS1400/215029.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)— WATTS–/–650H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–315 SOLS/S

7. GTX 1060 GP106-100

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—25MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–550 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–300-325 SOLS/S

8. GTX 1060

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—17-19MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–425 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–300-350 SOLS/S

9. GTX 1070

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—25-30MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–475 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–425-450 SOLS/S

10. GTX 1080

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—4-5MH/S (23MH/S LINUX)
MONERO (XMR)— WATTS–/–475 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–600 SOLS/S

11. GTX 1080TI

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—28-32MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–485-535 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–660-710 SOLS/S

Tiếp theo là một số dòng VGA cũ mình đã tổng hợp lại : 

Nhà SXModelTốc độ
AMDR9 390 x2Ethereum58Mh/s
AMDR9 390Ethereum31Mh/s
AMDR9 290XEthereum32.3Mh/s
AMDHD 6950Blake256(Decred)1100Mh/s
AMDFirepro V3900Blake256(Decred)300Mh/s
AMDR9 290xEthereum30.5Mh/s
AMDHD6850Blake256(Decred)390Mh/s
AMDRX 480 4GB (Hynix VRAM)Ethereum25Mh/s
AMDR7 360Ethereum10Mh/s
AMDHD 6550DBlake256(Decred)650Mh/s
AMDR9 390Ethereum26.4Mh/s
AMDR9 390Ethereum31Mh/s
AMDHD 8500MEthereum1.2Mh/s
AMDHD 7950Blake256(Decred)1070Mh/s
AMDR9 270XEthereum11Mh/s
AMDR9 390XEthereum33.5Mh/s
AMDHD 6990Ethereum24Mh/s
AMDR9 390Ethereum30Mh/s
AMD5x R9 290XEthereum138Mh/s
AMD4x R9 380XEthereum85,5Mh/s
AMDR7 265Ethereum13.5Mh/s
AMDSapphire r9 290 x3, XFX r9 380x x1Ethereum112Mh/s
AMD5x R9 290Ethereum133Mh/s
AMDR7 265Ethereum14.265Mh/s
AMDHD 5570Neoscrypt41Kh/s
AMDR9 270Ethereum13.95Mh/s
AMDRX 480Ethereum24,3Mh/s
AMDR9 290X x4Ethereum122Mh/s
AMDMSI R9 390 & ASUS R9 290xEthereum62.29Mh/s
AMDRX 480Ethereum26.7Mh/s
AMDRX 480Ethereum22Mh/s
AMDRX 480 x5Ethereum125Mh/s
ASUSR9 280XEthereum25Mh/s
ASUSStrix GTX 970Ethereum22Mh/s
ASUS750Ti 2GbNeoscrypt230Kh/s
ASUSGTX 970Neoscrypt592Kh/s
ASUSR9 NanoEthereum28.5Mh/s
ASUSR9 280XNeoscrypt445Kh/s
ASUS2х7990Ethereum95Mh/s
ASUS960Ethereum10Mh/s
ASUSHD 7970Blake256(Decred)1105Mh
ASUS2xHD7990Ethereum92Mh/s
ASUSR9 270xBlake256(Decred)868Mh/s
ASUSHD 7870Blake256(Decred)868.9Mh/s
ASUSR9 290XBlake256(Decred)2000Mh/s
ASUSHD7950X118.6Mh/s
ASUSGTX980Etherum20Mh/s
ASUS280x + 7970Ethereum42Mh/s
ASUSR7 265Ethereum14.5Mh/s
ASUSR9 290X Direct CU IIEthereum28Mh/s
ASUSR9 270Ethereum16Mh/s
ASUSR9 280Ethereum22Mh/s
ASUS850mBlake256(Decred)420Mh
ASUSR9 380 strixEthereum20.5Mh/s
ASUSR9 270xethminer-algo14.5Mh/s
ASUSR9 390 STRIXX1115Mh/s
ASUSR9 380X STRIXBlake256(Decred)1272Mh/s
ASUSHD 7850Ethereum11Mh/s
ASUSHD7770Blake256(Decred)390Mh/s
ASUSR9 390Ethereum30Mh/s
ASUSR9 390 STRIXEthereum32Mh/s
ASUS780 TiEthereum14.6Mh/s
ASUSGTX 750TiX113040Kh/s
ASUSR7 370 2GBEthereum15Mh/s
ASUSR9 290Ethereum30Mh/s
ASUSGTX970 StrixEthereum19Mh/s
ASUSR9 290 DCU IIEthereum30Mh/s
ASUSR9 290Ethereum25Mh/s
ASUS2 x Strix R280Ethereum40.5Mh/s
ASUSR9 290XEthereum25Mh/s
ASUSR9 380 STRIXEthereum20.5Mh/s
ASUSR9 280X Direct CU2Ethereum22.7Mhs
ASUSR7 370 4GB Strix x6Ethereum99Mh/s
ASUSGTX 850mEthereum1.8Mh/s
ASUSR9 290 Direct CU II x2Ethereum61.4Mh/s
ASUSR9 390x OC StrixEthereum31,9Mh/s
ASUSR9 390 STRIXEthereum31Mh/s
ASUSR7 370 4G Strix x2Ethereum42Mh/s
ASUSR9 295 x2Blake256(Vanilla)6.6Gh/s
ASUSR9 295 x2Neoscrypt800Kh/s
ASUSR9 295 x2X1510Mh/s
ASUSR9 295 x2Keccak500Mh/s
ASUSR9 295 x2X1313Mh/s
ASUSR9 295 x2Qubit31Mh/s
ASUSR9 295 x2Lyra2REv232.6Mh/s
ASUSR9 295 x2Quark40Mh/s
ASUSR9 295 x2Ethereum57,74Mh/s
ASUSR7 370Ethereum17.5 MH/s
ASUSR9 380 STRIX (6x)Ethereum133Mh/s
ASUSHD 7850Ethereum12Mh/s
ASUSR9 280Ethereum20Mh/s
ASUSR9 280eth20Mh/s
ASUSR9 280Ethereum20Mh/s
ASUSR9 380 4GBEthereum20.8Mh/s
ASUSHD7870Ethereum13.5Mh/s
ASUSStrix R7 370 2GBEthereum16Mh/s
ASUSR9 290X1113.1Mh/s
ASUSGTX 970 StrixEthereum18.9Mh/s
ASUSR9 380scrypt-chacha420Kh/s
ASUSGTX 780Ethereum20Mh/s
ASUSR9 390X1115.5Mh/s
ASUSR7 370 4gX115.3Mh/s
ASUSGTX 570Ethereum13Mh/s
ASUSSTRIX GTX1070 OCLyra2REv236Mh/s
ASUSR7 370 4G(Strix OC)Ethereum14Mh/s
ASUSR9 380x STRIX 4GBEthereum18Mh/s
ASUSR9 390 StrixEthereum31Mh/s
ASUSR9 390 x4Ethereum120Mh/s
ASUSR9 290Ethereum28.1Mh/s
ASUSR9 390 X 2Ethereum42.7Mh/s
ASUSGTX 970 STRIXEthereum17.9Mh/s
ASUSR7 360Blake256(Decred)1500Mh/s
ASUSGTX 980 TIBlake256(Decred)2761Mh/s
ASUS STRIXGTX980Ethereum19.6Mh/s
ASUS, POWERCOLOR2 x R7 370 2Gb + 2 x R7 370 2GBEthereum64Mh/s
ASUS, SAPPHIRER7 370+HD7950Ethereum38Mh/s
ASUS, XFXR9 280, R9 280xEthereum43Mh/s
ATI4300/4500 SeriesBlake256(Decred)30Mh/s
ATIHD 5770Blake256(Decred)370Mh/s
CLUB3DR9 290Ethereum26Mh/s
CLUB3DHD 7950Ethereum24.7Mh/s
CLUB3DR9 290xEthereum32.4Mh/s
CLUB3DR9 280Ethereum26.5Mh/s
CLUB3DHD7950X1111Mh/s
CLUB3DR9 390Ethereum24.5Mh/s
CLUB3DR9 270Ethereum14Mh/s
CLUB3DR9 280x RoyalQueenEthereum22Mh/s
CLUB3DHD7870XTEthereum14.5Mh/s
CLUB3D ROYALQR9 390XEthereum30Mh/s
DELL7970mEthereum17Mh/s
EVGAGTX 980 SC ACX 2.0Neoscrypt720Kh/s
EVGAGTX 970 FTWEthereum8.1Mh/s
EVGAGTX 580 1.5 GbX111,5Mh/s
EVGA770 Classified (4GB)Blake256(Decred)344Mh/s
EVGA560ti DS SCBlake256(Decred)212Mh/s
EVGAGTX 970 SSC 3975Ethereum17,5Mh/s
EVGAGTX 750Ti SC 2GBEthereum5.3Mh/s
EVGA660 ti x2Ethereum23Mh/s
EVGAGTX 670 FTW2Blake256(Decred)500Mh/s
EVGA970 SSCEthereum18Mh/s
EVGAGTX 670 FTW2Qubit4.6Mh/s
EVGAGTX 960Ethereum10.1Mh/s
EVGATitan XBlake 256(Decred)1980Mh/s
EVGAGTX680 FTWEthereum17.4Mh/s
EVGAGTX 760Ethereum14Mh/s
EVGAGTX950 x 3Ethereum30.4Mh/s
EVGA960 SSCBlake256(Decred)780Mh/s
EVGAGTX 970Ethereum17.5Mh/s
EVGAGTX 970 SSC 3975-KR x2Ethereum43Mh/s
EVGAGTX 970 SSC ACX2.0+Neoscrypt650Kh/s
EVGA980 ti ClassifiedEthereum22.356Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedBlake256(Vanilla)4480.210Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedBlake256(Decred)2565.690Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedBlake256(Vanilla)4449.140Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedLyra2Rev216.570Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedQuark28.640Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedQubit20.620Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedWhirlpoolX342.350Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedNeoscrypt0.996Mh/s
EVGA980 ti Classifiednist546.140Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedX1113.840Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedX1310.700Mh/s
EVGA980 ti Classifiedkeccak684.250Mh/s
EVGA980 ti ClassifiedX159.214Mh/s
EVGA2×960Lyra2REv227.60Mh/s
EVGA980Ti HybridEthereum21.63Mh/s
EVGA750TiBlake256(Decred)504Mh/s
EVGAGTX970Ethereum18.50Mh/s
EVGAGTX980Ethereum19.85Mh/s
EVGAGTX 980 Superclocked ACX 2.0Blake256(Decred)1510Mh/s
EVGAGTX 980 TIKeccak4500Mh/s
EVGAGTX 950 SSC 2GEthereum10.48Mh/s
GAINWARDGT630 1GX110.286Mh/s
GALAXGTX 970 EVOC Black EditionEthereum21.6Mh/s
GALAXGTX 970 HOFEthereum17.8Mh/s
GIGABYTEHD7970Ethereum17.5Mh/s
GIGABYTEGTX970 G1Ethereum5.5Mh/s
GIGABYTEGTX 980 G1Ethereum24Mh/s
GIGABYTER9 290xEthereum31Mh/s
GIGABYTEHD7950Ethereum23Mh/s
GIGABYTEHD7950X1110.7Mh/s
GIGABYTER9 390Ethereum27Mh/s
GIGABYTER9 390x1114Mh/s
GIGABYTER9 390Neoscrypt364Kh/s
GIGABYTER9 280x WindForceEthereum25Mh/s
GIGABYTER9 390x136.2Mh/s
GIGABYTER9 390X154.9Mh/s
GIGABYTER9 390Keccak444Mh/s
GIGABYTER9 390Neoscrypt487Kh/s
GIGABYTER9 390Qubit11.8Mh/s
GIGABYTER9 390Quark18.9Mh/s
GIGABYTER9 390Lyra2v216.3Mh/s
GIGABYTER9 390Lyra2v216.3Mh/s
GIGABYTER9 390Ethereum28.84Mh/s
GIGABYTEGTX 970 G1Neoscrypt686Kh/s
GIGABYTER9 390Groestl9Mh/s
GIGABYTEGTX 650TiQubit2.3Mh/S
GIGABYTER9 380X G1Ethereum20Mh/s
GIGABYTEHD7950Blake256(Decred)1115Mh/s
GIGABYTE8x R9 270xEthereum125Mh/s
GIGABYTEHD 7870 OCEthereum16Mh/s
GIGABYTENanoBlake256(Decred)2060Mh/s
GIGABYTENanoBlake256(Decred)2400Mh/s
GIGABYTENanoEthereum27.7Mh/s
GIGABYTER9 NanoBlake256(Decred)2500Mh/s
GIGABYTE2x HD 7950Ethereum42Mh/s
GIGABYTER9 NANOneoscrypt700Kh
GIGABYTER9 290Ethereum29Mh/s
GIGABYTER9 290Ethereum26Mh/s
GIGABYTER9 290Ethereum26Mh/s
GIGABYTER9 290x (ref)Ethereum29Mh/s
GIGABYTER9 290XEthereum31Mh/s
GIGABYTEGT 520Ethereum3Mh/s
GIGABYTEHD 7970Ethereum20Mh/s
GIGABYTEGTX 460X11700Kh/S
GIGABYTER9 270XBlake256(Decred)907Mh/s
GIGABYTER7 260XEthereum12Mh/s
GIGABYTER9 390Ethereum32Mh/s
GIGABYTER9 290+R9 390Ethereum59Mh/s
GIGABYTE7970+r7950+R9 370Ethereum52Mh/s
GIGABYTE2x R9 380Ethereum38Mh/s
GIGABYTER9 NANOX1119Mh/s
GIGABYTEHD7750Blake256(Decred)330Mh/s
GIGABYTER9 NANOQuark14.4Mh/s
GIGABYTER9 NANOQuark25.6Mh/s
GIGABYTER9 NanoQubit15.8Mh/s
GIGABYTER9 NanoKeccak626Mh/s
GIGABYTER9 NanoX135.5Mh/s
GIGABYTER9 NanoGroestl35Mh/s
GIGABYTER9 NanoX156Mh/s
GIGABYTER9 NanoX137.1Mh/s
GIGABYTER9 NanoX156.8Mh/s
GIGABYTER9 NanoNist515.3Mh/s
GIGABYTER9 NanoQubit21.8Mh/s
GIGABYTER9 NanoLyra2v217Mh/s
GIGABYTER9 NanoBlake256(Vanilla)4400Mh/s
GIGABYTER9 390Ethereum32Mh/s
GIGABYTEGTX 780Neoscrypt340Kh/s
GIGABYTEGTX770Ethereum12Mh/s
GIGABYTEHD 5870Blake256(Decred)600Mh/s
GIGABYTER9 390 x 6Ethereum180Mh/s
GIGABYTER9 290Ethereum30Mh/s
GIGABYTER9 280xEthereum20Mh/s
GIGABYTER9 290X1115Mh/s
GIGABYTER9 280xX1112Mh/s
GIGABYTER9 280 WindforceEthereum24Mh/s
GIGABYTER9 380 G1 GamingEthereum20Mh/s
GIGABYTER9 380 G1 x 5Ethereum95Mh/s
GIGABYTEGTX 960Ethereum8,8Mhs
GIGABYTEGTX 780Ethereum18.5Mh/s
GIGABYTE7970 3GB + R9 380 4GBEthereum41.94Mh/s
GIGABYTER9 290Ethereum31,16Mh/s
GIGABYTER9 280XEthereum20.5Mh/s
GIGABYTEHD7950Ethereum21Mh/s
GIGABYTER9 290Ethereum & Decred27.8Mh/s + 840Mh/s
GIGABYTEGTX670Ethereum13Mh/s
GIGABYTEGTX 970 XtremeEthereum18.5Mh/s
GIGABYTEGT610Ethereum0.5Mh/s
GIGABYTEGTX970 MiniBlake256(Decred)1700Mh/s
GIGABYTER9 295 x2Neoscrypt800Kh/s
GIGABYTE295×2Ethereum & Decred55.2Mh/s+1934Mh/s
GIGABYTER9 NanoEthereum & Decred28Mh/s+1685Mh/s
GIGABYTE295×2Ethereum & Decred27Mh/s+967Mh/s
GIGABYTER9 295×2ETH + DCR57Mh/s&1140Mh/s
GIGABYTER9 295×2X1130Mh/s
GIGABYTER7 360Lyra2v22.680Mhs
GIGABYTER9 NanoETH + DCR28.8Mh+1440Mh
GIGABYTEGTX1070 G1 Gaming OCLyra2REv236Mh/s
GIGABYTEGTX760Ethereum9.6Mh/s
GIGABYTEGT 730Ethereum1Mh/s
GIGABYTEGTX950Ethereum5.0Mh/s
GIGABYTEGTX 1070Keccak40Mh/s
GIGABYTEGTX 1070Quark20Mh/s
GIGABYTEGTX 970 G1Ethereum16.5Mh/s
GIGABYTE5X R9 380Ethereum97.8Mh/s
GIGABYTER9 290XEthereum31Mh/s
GIGABYTEGTX 950 OCNeoscrypt336Kh/s
GIGABYTER9 390Ethereum27Mh/s
GIGABYTEGTX 970 Twin Turbo II OCEthereum23Mh/s
GIGABYTER9 290 OCEthereum30.1Mh/s
GIGABYTEGTX980Ethereum13.7Mh/s
GIGABYTER9 280XEthereum19Mh/s
GIGABYTE, AMD7970 + R9 290xEthereum50Mh/s
HISHD6930Blake256(Decred)1350Mh/s
HISR9 390Ethereum30Mhs
HISR7 370Ethereum15Mh/s
HISR9 280xEthereum21Mh/s
HISHD7970Ethereum22Mh/s
HISR9 380 IceQ X2 OC 2gbEthereum19Mh/s
HISHD6870Scrypt311Kh/s
HISR7 360 OCEthereum4.3Mh/s
HISR9 280X IceQEthereum18.1Mh/s
HISR9 380Ethereum19.7Mh/s
INNO3DGTX660Blake256(Decred)200Mh/s
INNO3DGTX 760Ethereum9Mh/s
MSIR9 390Ethereum32Mh/s
MSIGTX1080Lyra2REv211.3Mh/s
MSIR7 360 OCEthereum4.4Mh/s
MSIGTX 970Neoscrypt520Kh/s
MSIGTX 750tiNeoscrypt172Kh/s
MSIR9 380Ethereum18Mh/s
MSIGTX 750tiNeoscrypt202Kh/s
MSIGTX 970Neoscrypt605Kh/s
MSIGTX 760 4GBEthereum4Mh/s
MSIr9 390xEthereum33.6Mh/s
MSIR9 280xBlake256(Decred)1200Mh/s
MSIR9 280xBlake256(Decred)1342Mh/s
MSIGTX 960Blake256(Decred)1130Mh/s
MSIGTX750TiBlake256(Decred)350Mh/s
MSIR9 290XBlake256(Decred)1800Mh/s
MSIGTX 970 100 MEEthereum23Mh/s
MSI980tiBlake256(Decred)1800Mh/s
MSIHD 7970Ethereum22Mh/s
MSIR9 390Ethereum29Mh/s
MSI2x R7 370Ethereum31Mh/s
MSIR9 280x Gaming 3GBlake256(Decred)1.3Mh/s
MSIHD 5850Neoscrypt74Kh/s
MSIHD 5850Neoscrypt83Kh/s
MSIR7 370Ethereum15Mh/s
MSIGTX680Ethereum15Mh/s
MSIR9 390Ethereum26Mh/S
MSIGTX 760 4GBEthereum4Mh/s
MSIGTX 760 4GBEthereum4Mh/s
MSI980 Ti SeahawkEthereum23.5Mh/s
MSIGTX 750 TiEthereum5.3Mh/s
MSIR9 290x 8GBEthereum27Mh/s
MSIHD 5450Lyra2rev2169Khs
MSI7950 twin frozr IIIethereum20.5Mh/s
MSIR9 390Ethereum27.2Mh/s
MSIGTX 960 Gaming 2G OCBlake256(Decred)1173Mh/s
MSIGTX 970Blake256(Decred)1500Mh/s
MSI6x R9 390Ethereum185Mh/s
MSIGTX 750TiEthereum2.3Mh/s
MSIR7 260XEthereum4.8Mh/s
MSIR9 290XEthereum25Mh/s
MSIR9 280xEthereum20Mh/s
MSI750TiLyra2re1100Kh/s
MSIR9 390Ethereum27.2Mh/s
MSIGTX 970 Gaming G4Ethereum18.4Mh/s
MSI3 x R9 390xEthereum97Mh/s
MSIR9 380 4GBEthereum21Mh/s
MSIGTX 760Ethereum12.4Mh/s
MSI6770Blake256(Vanilla)560Mh/s
MSIGTX 950Ethereum9.97Mh/s
MSIHD 6950Blake256(Decred)650Mh/s
MSI3X R9 380Ethereum66.8Mh/s
MSIR9 280Ethereum20Mh/s
MSIR9 390Ethereum24Mh/s
MSIR9 390Ethereum30.2Mh/s
MSIR7 370 2GBEthereum15Mh/s
MSIR9 390X115Mh/s
MSIR9 380Ethereum21Mh/s
MSIR9 380Ethereum21.649Mh/s
MSIGTX780 LightningBlake256(Decred)1.200Mh/s
MSIR7 240X112.2Mh/s
MSIR7 240X112.2Mh/s
MSIR7 370 Gaming 4GNeoscrypt270Kh/s
MSIR9 390 x6Ethereum/Decred190Mh/s & 4400Mh/s
MSIGTX 970 GAMING 4GBlake256(Decred)1320Mh/s
MSIR9 370 x3Ethereum52Mh/s
MSIR7 370Ethereum15Mh/s
MSIR9 290Ethereum26Mh/s
MSIR9 NanoEthereum33Mh/s
MSIHD 6950Neoscrypt190Kh/s
MSIHD 5850Neoscrypt155Kh/s
MSIR9 280Ethereum22Mh/s
MSIR9 270Ethereum14.5Mh/s
MSIR9 390Ethereum & Decred29.2Mh/sETH
440Mh/sDCR
MSIR9 295Ethereum49Mh/s
MSIGTX 980Ethereum22Mhs
MSI8x R9 390Ethereum240-250Mh/s
MSIR9 380Ethereum20.7Mh/s
MSIR7 370 4GEthereum15Mh/s
MSIR9 380 8GB Gaming EditionEthereum27Mh/s
MSIR9 380(x) x2Ethereum42.5Mh/s
MSIR9 390Ethereum35Mh/s
MSIR9 290XEthereum31Mh/s
MSIHD7870 OC Twin Frozr IIIEthereum18.1Mh/s
MSIGTX 760Ethereum10.1Mh/s
MSI2x 390 + 1x 390xEthereum100Mh/s
MSIGTX 770Ethereum15Mh/s
MSI3X R9 390Ethereum89.5Mh/s
MSIGeForce GTX 950Blake256(Decred)730Mh/s
MSIR9 390Ethereum32Mh/s
MSIGeForce GTX 760 Twin Frozr GamingEthereum14Mh/s
MSI5 x R9 390Ethereum160Mh/s
MSIR7 370 Gaming 4GEthereum14.5Mh/s
MSI & ASUSR9 290X, R9 380, R9 280X, HD7850Ethereum31,20,21,20Mh/s
MSI & SAPPHIRER9 280X, R9 285, R390Ethereum70Mhz
MSI & SAPPHIRER9 390 (x2)Ethereum57.5Mh/s
MSI X2, VFX, POWERCOLOR4x HD 7990Ethereum194Mh/s
NVIDIAGTX 645Blake256(Decred)84.51Mh/s
NVIDIAGTX 560 TiBlake256(Decred)205.4Mh/s
NVIDIAGTX 860MBlake256(Decred)400Mh/s
NVIDIAGTX940MEthereum1.74Mh/s
NVIDIAM950Blake256(Decred)365Mh/s
NVIDIAGTX 970 4GB SSC ACX 2.0Ethereum15.02Mh/s
NVIDIAGTX970Ethereum18Mh/s
ONE SAPPHIRE & TWO GIGABYTER9 290 Vapor-X x1 & 2x R9290 G1 8GBBlake256(Decred)5200Mh/s
OTHER3x GB R9 390X, MSI R9 290X, GB R9 390Ethereum150Mh/s
OTHERGT840mLyra2REv23300Kh/s
PALIT750Ti DualXLyra2v25Mh/s
PALITGTX 970 JetstreamNeoscrypt646Kh/s
PALITGTX750Neoscrypt230Kh/s
PALITGTX750Quark6.3Mh/s
PALITGTX750Lyra2v24.42Mh/s
PALITGTX 970 JetstreamEthereum18.5Mh/s
PALITGeforce GTX 750 TiLyra2Rev24850Kh/s
PALITGTX 750Ti StormX DualBlake256(Decred)500Mh/s
PALITGTX750Blake256(Decred)453Mh/s
PALITGTX 970Neoscrypt620Kh/s
PALIT980TIEthereum7,5Mh/s
PALITGTX650 tiEthereum6.6Mh/s
PALITGTX 970Ethereum20Mh/s
PALITGTX 970Ethereum13Mh/s
PALITGTX 770Ethereum3Mh/s
PNYGTX 760Ethereum3.5Mh/s
PNYGTX970Ethereum20Mh/s
PNYGTX760Blake256(Decred)210Mh/s
POWERCOLORR9 270Blake256(Decred)757.5Mh/s
POWERCOLORHD7750Blake256(Decred)250Mh/s
POWERCOLORR9 270Blake256(Decred)815Mh/s
POWERCOLORAXR9 390X 8GBD5Ethereum32.4Mh/s
POWERCOLORHD 7990Ethereum43Mh/s
POWERCOLORTurboDuo OCEthereum48Mhs
POWERCOLOR280xEthereum24Mh/s
POWERCOLORR9 280XEthereum25Mh/s
POWERCOLORR9 280xEthereum24Mh/s
POWERCOLORR9 270xEthereum15Mh/s
POWERCOLORR7 250Ethereum3Mh/s
POWERCOLORR9 380Ethereum19Mh/s
POWERCOLORR9 380Ethereum21.5Mh/s
POWERCOLORHD6950Neoscrypt213Kh/s
POWERCOLORRX 480 Red DevilEthereum30.5Mh/s
POWERCOLORR9 280XBlake256(Decred)1362Mh/s
POWERCOLOR5X R9 390Ethereum125Mh/s
POWERCOLORR7 260XBlake256(Decred)618Mh/s
POWERCOLORHD 7850Ethereum0.45Mh/s
POWERCOLORR9 380Ethereum20Mh/s
POWERCOLORR9 390 x2Ethereum62.4Mh/s
POWERCOLORR7 260xX110.618Mh/s
POWERCOLORHD 6950Blake256(Decred)1200Mh/s
POWERCOLOR6x R9 390Ethereum180Mh/s
POWERCOLORR7 370Ethereum15Mh/s
POWERCOLORR9 380XEthereum20Mh/s
POWERCOLORR9 380XEthereum20Mh/s
POWERCOLORRX470 4GBEthereum22Mh/s
POWERCOLOR + GIGABYTE2xR9 380X + R9 280XEthereum61Mh/s
POWERCOLOR PCS+R9 390Ethereum23.8Mh/s
POWERCOLOR X3, SAPPHIRE X1R9 280xEthereum85Mh/s
POWERCOLOR, GIGABYTER9 Fury X, R9380XEthereum52.43Mh/s
RADEONR9 280xBlake256(Decred)1.587Gh/s
REFERENCEGTX 980TiEthereum23Mh/s
SAPPHIRER9 280x Vapor-x TriEthereum21.5Mh/s
SAPPHIRER9 270xEthereum6.9Mh/s
SAPPHIRER9 290 x 3Ethereum75Mh/s
SAPPHIREHD7990Ethereum44Mh/s
SAPPHIRER9 NanoEthereum26Mh/s
SAPPHIREHD 7950Ethereum16Mh/s
SAPPHIREHD7870Ethereum14Mh/s
SAPPHIRER9 290X (ref)Ethereum25Mh/s
SAPPHIRER9 390Ethereum30Mh/s
SAPPHIRER9 290X Tri-X OC 4GBEthereum30Mh/s
SAPPHIRER9 290X Tri-X OC 4GBEthereum31Mh/s
SAPPHIRER9 NanoBlake256(Decred)2900Mh/s
SAPPHIRER9 290Blake256(Decred)1400Mh/s
SAPPHIRE770Blake256(Decred)461.2Mh/s
SAPPHIREHD4850Blake256(Decred)200Mh/s
SAPPHIRER9 380 NITROBlake256(Decred)930Mh/s
SAPPHIREHD7750Qubit2.03Mh/s
SAPPHIRER9 380Ethereum20Mh/s
SAPPHIRER9 NanoBlake256(Decred)2060Mh/s
SAPPHIRER9260xEthereum6.6Mh/S
SAPPHIRER9 290Ethereum30.7Mh/s
SAPPHIREHD7950Ethereum20.5Mh/s
SAPPHIRER9 Fury XEthereum28Mh/s
SAPPHIRER9 390 11244-01-20GEthereum27.5Mh/s
SAPPHIREHD7850Ethereum13.5Mh/s
SAPPHIRER9 280xEthereum22Mh/s
SAPPHIRER9 280XBlake256(Decred)1430Mh/s
SAPPHIRE3 x r9 290Ethereum75Mh
SAPPHIREHD7850Ethereum12Mh/s
SAPPHIRER9 295X2Ethereum55Mh/s
SAPPHIRE2xHD7970Ethereum45.2Mh/s
SAPPHIRER9 290Ethereum30Mh/s
SAPPHIRER9 285Ethereum16Mh/s
SAPPHIRER9 380Blake256(Decred)1009Mh/s
SAPPHIRE2x R9 290Ethereum59Mh/S
SAPPHIRERX 480Ethereum29Mh/s
SAPPHIRER7 260xEthereum15Mh/s
SAPPHIRERX 470Ethereum30+285Mh/s
SAPPHIRER9 295×2Ethereum55Mh/s
SAPPHIRER9 280xEthereum21Mh/s
SAPPHIRER9 390XEthereum30+Mh/s
SAPPHIRER9 280Ethereum20Mh/s
SAPPHIRER9 270 Dual XEthereum14Mh/s
SAPPHIREHD 7790Blake256(Decred)688Mh/s
SAPPHIRE2x R9 290Ethereum49Mh/s
SAPPHIRE2x R9 380Ethereum45Mh/s
SAPPHIRER9 280Ethereum20Mh/s
SAPPHIRE2x R9 290Ethereum57Mh/s
SAPPHIREHD6570Blake256(Decred)130Mh/s
SAPPHIREHD7870Ethereum16.6Mh/s
SAPPHIREHD7790 Dual-X OCBlake256(Decred)700Mh/s
SAPPHIRER9 380 NitroEthereum20Mh/s
SAPPHIRER9 390 NitroEthereum39Mh/s
SAPPHIRER9 290 Tri-XEthereum30.2Mh/s
SAPPHIRE2 x 390 NitroEthereum56Mh/s
SAPPHIRER9 390Ethereum31Mh/s
SAPPHIRER9 390 Tri-X + 7970 Vaper-XEthereum53Mh/s
SAPPHIRER9 390X 3xEthereum92Mh/s
SAPPHIRE3x R9 290 Tri-XEthereum102Mh/s
SAPPHIRER9 NanoEthereum30,1Mhs
SAPPHIRER9 390XEthereum30Mh/s
SAPPHIRER9390x x2Ethereum66Mh/s
SAPPHIREHD7950Blake256(Decred)1094Mh/s
SAPPHIRER9 280Ethereum20Mh/s
SAPPHIRE5850 ExtremeBlake256(Decred)500Mh/s
SAPPHIREHD 6950Blake256(Decred)1315Mh/s
SAPPHIRER9390x2Ethereum57Mh/s
SAPPHIRER9 380X NitroEthereum20Mh/s
SAPPHIRER9 280X tri OC crossfire (x2 cg)Ethereum40Mh/s
SAPPHIRER9 380Ethereum22Mh/s
SAPPHIREHD 7790Blake256(Decred)600Mh/s
SAPPHIRER9 290XxX + R7 370Ethereum42Mh/s
SAPPHIRE280xEthereum22.1Mh/s
SAPPHIREHD 5870(Ref) x 2Blake256(Decred)1384Mh/s
SAPPHIRER9 390X Nitro w/ BackplateNeoscrypt650~ Kh/s
SAPPHIRER9 270X OC with BoostNeoscrypt300~ Kh/s
SAPPHIRER9 280X Dual X x4Hashimoto Dagger84Mh/s
SAPPHIRER7 370 x 5Blake256(Decred)3750Mh/s
SAPPHIRER9 270X OC with BoostNeoscrypt300~ Kh/s
SAPPHIRER7 260xEthereum5.16Mh/s
SAPPHIRER9 270xQubit7.7Mh/s
SAPPHIRER9 280x *4Ethereum89.8Mhs
SAPPHIRER9 280x *3Ethereum67.4Mh/s
SAPPHIRER7 240Ethereum2.5Mh/s
SAPPHIREHD7850Ethereum12.5Mh/s
SAPPHIRER9 280 Tri-x x5Ethereum100Mh/s
SAPPHIRER9 380 NitroEthereum20.5Mh/s
SAPPHIRER9 390 Nitro w/ Backplate x3Ethereum100,4Mh/s
SAPPHIREHD7950Ethereum17.4Mh/s
SAPPHIRER9 280x ToxicEthereum22Mh/s & 530Mh/s
SAPPHIRER9 390Blake256(Decred)1750Mh/s
SAPPHIRER9 280X x3Ethereum75.50Mh/s
SAPPHIRER9 380 NitroEthereum20.7Mh/s
SAPPHIREHD 7790Ethereum5.2Mh/s
SAPPHIRER9 380 x4Ethereum83Mh/s
SAPPHIRER9 270 DualXX115.8Mh/s
SAPPHIRER9 295×2Ethereum56Mh/s
SAPPHIRER9 390Ethereum35.3Mh/s
SAPPHIRE4x R7 370Ethereum60Mh/s
SAPPHIREHD 7790Lyra2v22.820Mhs
SAPPHIRE2xR9 280X et 2xR9 290Ethereum96.5Mhs
SAPPHIRER9 380 2Gb x2Ethereum40Mh/s
SAPPHIRER9 290xX1116.8Mh/s
SAPPHIREHD7970 oc with boostEthereum23Mh/s
SAPPHIRER7 370Ethereum18.5Mh/s
SAPPHIRER7 370 Nitro 4GEthereum18Mh/s
SAPPHIRER9 290 + HD7950Ethereum32Mh/s
SAPPHIRER9 390x Nitro w/ backplateEthereum31Mh/s
SAPPHIRER9 270Ethereum15Mh/s
SAPPHIRER7 370Ethereum14.7Mh/s
SAPPHIRERX 480Ethereum23.2+820Mh/s
SAPPHIRER9 290 x6Ethereum175Mh/s
SAPPHIRERX 480Ethereum28.5Mh/s
SAPPHIRE6x RX 480Ethereum163Mh/s
SAPPHIRE2x R9 280X Vapor-XEthereum38Mh/s
SAPPHIRER9 390Ethereum32.4Mh/s
SAPPHIRER9 290xEthereum29Mh/s
SAPPHIRER9 290x x2Ethereum58Mh/s
SAPPHIRERX 480Ethereum25Mh/s
SAPPHIREGTX 550 TiBlake256(Decred)183,08Mh/s
SAPPHIRER9 270XX112.227Mh/s
SAPPHIRER9 280 Vapor TriXEthereum19.9Mh/s
SAPPHIREHD 6950Blake256(Decred)780Mh/s
SAPPHIRERX 480Ethereum25.3Mh/s
SAPPHIRER9 280x VaporX 3GBEthereum18,5Mh/s
SAPPHIRERX 480Ethereum31.6Mh/s
SAPPHIRERX 470 8GBEthereum26Mh/s
SAPPHIRE MSI HIS3x R9 380 2gbEthereum65Mh/s
SAPPHIRE, MSI, ASUSR9 380 x2 & R9 390X x2Ethereum105Mh/s
SAPPHIRE, XFX2×380, 2×370, 2×7950 1x 280Ethereum120Mhs
SAPPHIRE, XFXR9 280X x2Ethereum42Mh/s
VTX3DHD 7970Blake256(Decred)1389Mh/s
XFXR9 Fury XEthereum29.5Mh/s
XFXR9 Fury XEthereum33.4Mh/s
XFX7990Lyra2v226Mh/s
XFX7990CryptoNight1100Kh/s
XFX7990Neoscrypt850Kh/s
XFX7990Quark28Mh/s
XFX7990X139.2Mh/s
XFX7990X1121.8Mh/s
XFXHD 7950Ethereum19.5Mh/s
XFX2×7990Blake256(Decred)5100Mh/s
XFXHD7970Blake256(Decred)1450Mh/s
XFXHD7990Blake256(Decred)2630Mh/s
XFXR9 390xEthereum27.5Mh/s
XFXR9 295×2Ethereum61.5Mh/s
XFXR9 290x Black EditionEthereum32Mh/s
XFXR9 Fury XBlake256(Decred)2800Mh/s
XFXR9 Fury XNeoscrypt735Kh
XFXHD 7950Ethereum22Mh/s
XFXR9 270Ethereum16,5Mhs
XFXR7 370Ethereum17Mh/s
XFXR9 380Ethereum27Mh/s
XFXR9 390Ethereum27.3Mhs
XFXR9 290Ethereum30Mh/s
XFXR9 390Ethereum29Mh/s
XFXR9 285Ethereum20.3Mh/s
XFXR9 280Ethereum21Mh/s
XFX3x R9 290Ethereum96Mh/s
XFXR9 270xEthereum16.73Mh/s
XFXR9 290(ref)Ethereum27Mh/s
XFXHD6950Blake256(Decred)1310Mh/s
XFXR9 280Ethereum21.5Mh/s
XFXR9 380Ethereum19Mh/s
XFXR9 380Ethereum18-20Mh/s
XFXR9 380 Black EditionEthereum20.97Mh/s
XFXR9 380Neoscrypt360~ Kh/s
XFXHD 7970Ethereum20.71Mh/s
XFXR9 380XEthereum19.5Mh/s
XFXR9 390Ethereum27Mh/s
XFXR9 270xEthereum30Mh/s
XFXR9 390Ethereum28.5Mh/s
XFX6 x R9 380XEthereum120Mh/s
XFX2 x HD 7970XEthereum38Mh/s
XFXR9 390Ethereum32Mh/s
XFXRX 470 4GBEthereum22.1Mh/s
XFXR9 390 x 3Ethereum90Mh/s
XFXHD6950Blake256(Decred)620Mh/s
XFXR7 370Ethereum13.9Mh/s
XFXR7 370Ethereum14Mh/s
XFXRX 480Ethereum27Mh/s
XFXR9 390 x4Ethereum112Mh/s
XFXRX 480 Black EditionBlake256(Decred)1.65Gh/s
XFXR9 380Ethereum20.3Mh/s
ZOTAC750Ti 1GBLyra2v25.35Mh/s
ZOTACGT 730 2gb DDR3Lyra2v2991Kh/s
ZOTAC780 GTX AMP! EditionBlake256(Decred)780Mh/s
ZOTACGTX 970Blake256(Decred)1325Mh/s
ZOTACGTX 650 TiEthereum5Mh/s
ZOTACGTX TITAN Black x2Ethereum41Mh/s
ZOTACGTX 970Ethereum19Mhs
ZOTACGT 430Cryptonight43H/s
ZOTACGTX 780 Ti AMP!Blake256(Decred)1300Mh/s
ZOTACGTX980TiEthereum20Mh/s
ZOTACGTX 1080Ethereum31Mh/s
ZOTAKGTX 770Ethereum3.9Mh/s

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://accounts.binance.com/vi/register?
Theo dõi Fanpage Facebook chúng tôi tại: https://www.facebook.com/huongdandaotienao/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here